בְּחִירָה

לחלום שאתה בבחירות מעיד על החלטה חשובה שעליך לעשות שיכולה להשפיע על אחרים.