רגשות

רגשות בחלומות משקפים לעתים קרובות כיצד להאמין במשהו. לעתים קרובות הם משקפים את מצב הערות הרגשי שלך. עיין בסעיף הנושאים שלנו למידע נוסף על סמליות הרגש.