צְלוֹפָּח

לחלום שאתה רואה צלופח, מציין שיש לך בעיות התחייבות. זה גם אומר שיש לך בעיות עם דברים.