רֵאָיוֹן

לחלום ולראות את עצמך או מישהו אחר בחלום להיות בראיון, מציין את החרדה שלך מלהישפט על ידי אחרים.