מגפה

החלום על מגיפה מייצג חששות של יעדים לא נוחים.