טעות

לחלום שאתה טועה, מעיד שאתה מפקפק בבחירות וההחלטות שקיבלת.