גרם מדרגות

גרם המדרגות בחלום, מציין את הגבולות והצעדים שיצרו אותו לעצמו.