חִפּוּשִׁית פַּרעֹה

חלום חרפוש, פירושו שאתה מסוגל להסתגל ולספוג מצבים שונים או קשים שאתה נמצא בהם. החיפושית היא גם סמל לחיי נצח, ולכן היא יכולה להעיד על הפחד להזדקן או להיהרג.