פֶּסֶל

קיום אינטראקציה או מציאת פסל או ראיה כשאתה חולם מתפרש כהצעה שאתה מסרב לקבל את הדברים כפי שהם באמת. אתה חושש שאינך מסוגל להציג את עצמך נכון. האם אתה מופיע באור או בדימוי חיובי?