רוח סוערת

לראות או לשמוע פולטרגייסט מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה חוסר שליטה בחייכם. יתכן ואתה חווה שיבושים שמפריעים ליעדים שלך.