שוכח

אם שכחת משהו בחלום, אז זה יכול להיות אות מהתודעה המודעת שלך לזכור משהו חשוב. אולי יש כמה דברים שקורים בחיים שלך ויש לזה חשיבות מפוארת.