תחנת מרחב

החלום על תחנת חלל מסמל נקודת מבט על מצב שבו אתה תמיד עומד אל הלא נודע. אתה מעורב במקום שאתה תמיד עושה משהו שמעולם לא עשית בעבר ואינך יכול לחזות את התוצאה של מצבים. אתה עלול להרגיש מוצף מתוהו ובוהו או מצב בלתי פוסק של קבוע. דוגמא: אדם חלם להיות תחנת חלל, בעיות קיבוע. בחיים שעשה מניפולציות כדי להתעורר הוא נתקל במספר בעיות כלכליות ובעיות משפחתיות שמעולם לא חווה לפני כן.