פַּח

אם חלמת על הדברים שעשויים מדיל, זה מסמל את הנטייה שלך לחיות את זיכרונות העבר. אולי אינך מתקדם בפריצת דרך.