פַּח

אם אתה רואה את הפחית בחלום היא יכולה לייצג את קרבתה או את פתיחתה בהתאם למצב הפחית. אם נפתחת הפחית, זה אומר שאתה מוכן לחוויות ורעיונות חדשים. אם הפחית סגורה, זה אומר שאתה לא עוזב את החידוש בחייך. אולי עשית כמה קירות מהעולם החיצון.