כוננית ספרים, כוננית ספרים

קיום אינטראקציה או מציאה או ראיה של כוננית ספרים, כשאתה חולם, יש את המשמעות הסמלית של האינטליגנציה שלך. מדף הספרים מייצג גם את הרמות השונות במוחך הרחב, בהן נשמרים תוכניות, רעיונות, מערכות או שיטות, מושגים וזיכרונות. לחילופין, ניתן לפרש את מדף הספרים כסמל של אחריות לגורלכם. אתה אמור לרכוש כמה שיותר מידע או ידע לפני שתוכל לקבל את ההחלטה הנכונה במצב הנוכחי.