רכבת

חולם ורואה מסילת ברזל מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה שהצגת קבוצה של לידים שיגיעו ליעדים שלך. לחלופין, זה מצביע על כך שאתה עשוי להיות לינארי ונוקשה מדי בחשיבתך. לפעמים אתה צריך לרדת מהמסלול ולחקור אפשרויות אחרות. בחלום לראות חסימה ברכבת הוא מציין כי הדרך לעבר יעדיה לא תהיה קלה. זה יכול גם לציין שאיבדתם את המטרות שלכם. לחלום שאתה הולך לצד המסילה פירושו הרבה אושר מהשלמת המיומנות שלך במשימות שלך.