דרכים (יבשה)

החלום על דרך עפר מסמל דרך בחיים קשים, סוערים או מלאים בבעיות. עשויה להידרש מכם עבודה רבה. דרכים ארוכות מסמלות תקופות ארוכות של מצוק, מכשולים ומאבקים.