לְצַמְצֵם

החלום על חלל צר מסמל תחושות של להיות מוגבלת, מוגבלת או מוגבלת. מסדרון או מעבר צר עשויים לשקף אפשרויות מוגבלות כמו המעבר משלב לשלב. חדר צר יכול לשקף תסכול, לחץ או פחד להיעצר.