מגן דוד

מגן דוד (הקסגרם) מסמל את המאבק בין הצדדים החיוביים והשליליים של הבריאה. העולה הפונה למשולש המייצג את הפן השלילי של הבריאה ואת המשולש הפונה כלפי מטה המייצג את הפן החיובי של הבריאה. השארת כוכב דוד בחלום מסמלת מאבק פנימי בין צדדים טובים ורעים באישיותך. זה יכול להיות גם ייצוג של עימות בין טוב לרע. לראות את כוכב דוד מתפרק או נפרד בחלום יש את הסמליות של השליליות בחיים שלך נפרדת ממך. זה יכול לבוא בזמן שאתה חווה חוויות לא נעימות או קשות בחיים. כל דבר שלילי עומד בפני כל דבר חיובי.