מִבְנֶה

אם אתה רואה מבנים שונים בחלום, החלום הזה מעיד על הפחדים שלך מפני דברים שלא ידועים לך.