פינוי

לחלום על פינוי הוא השתקפות של תגובות מודחקות למצב כלשהו. לחלום שאתה בפינוי, מסמל שאתה מבודד את עצמך מהביטוי. אתה מסתיר את הרגשות שלך. האם אתה מסוגל להתמודד עם רגשותיך ולהבין אותם? לחלום שאתה בעיר שלך או בעיר שריקה בגלל הפינוי מייצג שאתה חושש שיאסר על ידי הקהילה שלך. לחילופין, אתה מרגיש בנקודה זו בחייך המעירים שאתה נדחה על ידי הסובבים אותך. האם אתה לא מקובל או שכבר עזבת?