יַעַד

לראות את המטרה בחלום זה סימן טוב, במיוחד אם מורידים אותו. החלום מבטיח לך את עמדת הזוכה, מכיוון שכבר החלטת את מטרתך שעליך לקחת ממני. החלום מזכיר לך להמשיך בכל המטרה שאתה משיג.