פַּרצוּפִי

החלום לקבל פנים מסמל את הרצון שלך להיות בטוח לחלוטין שאינך מתבייש או מקרין כישלונות מכל סוג שהוא לאחרים. אתה יכול לקבל הדרכה כיצד להסתדר עם אחרים או לנהוג במקצועיות. בחירה לתת עצות לגבי ההתנהלות החברתית שלך או שינוי פגמי האישיות שלך. לחילופין, פנים יכולים לשקף רגשות חיוביים שיש לך לגבי שינויים שאתה מבצע לעצמך. שלילית, קבלת פנים יכולה להיות סימן לכך שאתה מנסה קשה להקרין את עצמך לאחרים כנטול פגמים או כמקצוענים.