נֵץ

לחלום ולראות נץ בחלום שלך, מציין שחשדות אורבים סביבך ופעילויותיך. אתה צריך לנהוג בזהירות.