חגים

חולמים על חגים, מייצגים הכרח להפסקה או זמן למנוחה. אתה מביע רצון לברוח מאחריותך. בהתאם לפעילויות הקשורות לחג, החלום יכול להעיד גם על בעיות משפחתיות, גישה אישית או קושי כלשהו.