חצר זבל

כשאתה רואה את חצר הגרוטאות בחלום, אז החלום הזה מציין את כל האשפה ששכבה בתוכך. אולי החלום מציע לך להרפות מהכעס והייאוש שבחוץ.