דשן

כשראה או משתמש בדשן בחלום, זה מתייחס למאמצים האדירים בהגדלת חכמתו. עליכם להמשיך ולקלוט מידע ותובנות חדשות מהסביבה והחוויות שלכם.