כָּבֵד

כדי לראות את הכבד שלך או של מישהו אחר, כשאתה חולם, זה אולי התכוון לאפשרות של מחלה גופנית. החלום מונע כי עליך להפחית את צריכת האלכוהול. לחלופין, זה מצביע על כך שמישהו בחיים שלך לא יכול לדאוג לבבך לטובתך. יתכן שאתה מרגיש מופחת או כועס.