נַדבָן

לחלום על עצמך כאדם כלשהו, ​​שמטרתו לקדם את רווחתם של אחרים, הוא סמל להון. בחלום להיות נדבן הוא מייצג את נדיבותו ואת טבעו הנדיב. החלום יכול גם אומר שאתה מוכן לחלוק חלק חשוב מעצמך.