סֶרֶט

אם השתמשת בקלטת בחלום, החלום הזה מציין את המכשולים שעליך להתמודד איתם. אולי מישהו עשה לך את המגבלות.