רְכִילוּת

לחלום שאתה מרכל יכול להתפרש כסמל של פעילויות גוזלות זמן וחסרות תועלת. האם אתה מעורב בפעילות כלשהי נגד? לשמוע את הרכילות, כשאתה חולם, זה מתפרש כסימן לעובדות שגויות שסופקו או שלמדת על משהו או מישהו. אולי אתה משתמש במקורות רעים למידע שעשוי להיות לא מדויק.