מנודה

לחלום שאתה מחוץ לחוק פירושו הצד החייתי והמודחק של הדמות שלך. לחלופין, זה מציע לך להרגיש שהכללים אינם חלים עליך. אתה מרגיש שאתה מעל הסובבים אותך.