כּוֹחַ

לחלום על כוח החלום או לראות אותו, פירושו תסכול בתוכניות שלך לעתיד. לחלום או לראות בחלום את עצמך מובלים לגרדום, פירושו מזל רע בלתי מוסבר. חולמים או אם הגרדום רואה בחלום, זה אומר שתסבלו מרשעתו של חבר שקר ותבגד על ידם.