תַנוּר

כשאתה חולם על הכבשן, אז החלום הזה מעיד על כוחו וחיוניותו של החולם.