הונאה

החלום של הונאה מסמל אותך או מישהו אחר המודע לטעות. לדעת מה אתה עושה לא נכון או להיות מודע לכך.