לוויה

כשאתה רואה את עצמך בבית הלוויות, חלום כזה מראה כיצד אתה מתערב אם אתה לא מתרגל את כישוריך ומתנותיך. מצד שני, החלום יכול להצביע על הגורמים באישיותך שצריך להסיר מיד.