סַמוּר

ראיית חמוס בחלום פירושה הנטייה שלך להאמין שאנשים מונעים אך ורק מתוך אינטרס עצמי. החלום על חמוס הוא גם סמל של חוסר אמון ואי אמון באחרים. החלום יכול להיות משחק מילים גם בחיפוש אחר משהו.