מוסך (בית)

החלום על מדרכה מסמל שביעות רצון מהבחירה. רוצה לשמור על הדברים אותו דבר. להיות בטוח או בנוח עם מה שאתה חושב. קחו בחשבון את מצבו או את מיקום הכביש כדי לקבל סמליות נוספת.