אחריות, הוכחה, מסמך תומך

אם יש לך עמק בחלום, החלום הזה מסמל את הניסיון שהוצאת למשהו חשוב מאוד. חלום השובר יכול לציין גם סיכויים חדשים שתשיג.