תַחתוֹנִים

לחלום או לראות במגירות החלומות, פירושו המצב וההוויה הפנימית והנסתרת שלכם. אז מגירה לא מסודרת מייצגת סערות וכאוס פנימי בעוד שמגירה מסודרת פירושה סדר.