ראשנים

לחלום על ראשנים, זה מצביע על יעדים שלא הושגו ואפשרויות שלא נוצלו. החלום יכול להעיד על הרצון להביא ילדים לעולם, במיוחד לחולמות שמוכנות להיכנס להריון.