גמדים, גמדים (יצור מיתולוגי)

בין אם אתה חולם בהקשר כלשהו ובין שאתה רואה גנום, זה אומר הילד הפנימי והפנטזיות שלו.