דקדוק

אם אתה לומד דקדוק בחלום שלך, אז זה מראה את האתגרים העומדים בפניך כשאתה עושה אפילו את הפתרונות הקטנים ביותר.