צרצרים

לגעת או לראות צרצרים (חרקים), כשאתה חולם יש לזה את המשמעות הסמלית של בחינה עצמית. הצרצרים מציעים להרהר במחשבות, בתחושות ובתחושות שלך. אבל זה גם מראה שאתה מחפש הדרכה. לשמיעת צרצרים בחלומך, זה יכול להתפרש כסמל של בעיות לא משמעותיות. אתה נותן לדברים קטנים יותר להפריע לך?