חייך

החלום על גרינץ מסמל אותך או מישהו אחר שרוח הבצע או הרגישות שלו לא אוהבת שאנשים אחרים נהנים ממשהו מיוחד. אנוכיות או קנאה אשר הורסים בכוונה רגעים מיוחדים אחרים אם הרצונות שלך לא מגיעים ראשונים. לרצות או ליהנות בכוונה שאנשים מאבדים את רוחם הטובה מכיוון שאינך שמח.