קבוצות

ליצור אינטראקציה עם קבוצה או לראות אותה, כשאתה חולם, זה יכול להיות מורכבות הרמונית באישיותך. קבוצה בחלום שלך היא התייחסות ליכולת הנדירה של שילוב מאוזן בכמה היבטים באופי שלך. להיות במרכז הקבוצה זה אומר שאתה מנהיג הקהילה וכל התכונות הגלויות שלך הן למופת לאחרים.