מַפִּית

לחלום ולראות מפית מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה ניקיון וניקיון. יתכן שאתה מתכונן לשמוע טוב לב. לראות את המפיות המלוכלכות, המונחות על שולחן האוכל, מסמל בעיה משמעותית בזוגיות או בזוגיות.