דביבון

חולם ורואה דביבון מוסבר כחלום עם סמליות חשובה לחולם. פירושו של חלום זה הוא הונאה, גניבה וחברים כוזבים שקשורים בקשריכם בסתר.