גִיטָרָה

לראות או לנגן בגיטרה חשמלית בחלום מייצג אנרגיה פתאומית ומיד את התרחשות התשוקה החדשה. אתה מביע בבירור את מחשבותיך ורגשותיך לאחרים. לחילופין, זהו סמל לנעורים ולמרד.