הרמפרודיטים

החלום על הרמפרודיטה מסמל היבט של עצמו המשלב מאפיינים נשיים וגבריים. לחילופין, הרמפרודיטה עשויה לשקף רגשות לא נעימים לגבי עצמה שהיא לעולם לא מתקבלת או מסוגלת להתאים. מרגיש שאין מקום נורמלי עבורך.